Itsas Garapen Elkartearen eta Abancaren arteko Hitzarmen berriaren sinadura

Ekainaren 16an, Ondarroako Lonja berrian, Itsas Garapen Elkartearen eta Abancaren arteko finantza-lankidetzarako hitzarmen berria sinatu zen, bi erakundeetako ordezkarien aurrean. Hitzarmenak ezaugarri hauek izango ditu:

 

Helburua:

Autoenplegua eta jarduera ekintzailea sustatzea, gizonen eta emakumeen, egoiliar berrien eta ezintasunak dituzten pertsonen aukera-berdintasuna bultzatuz, eta arreta berezia jarriz finantza-bazterketako egoeran dauden kolektibo ahulei.

Mikroenpresen, autonomoen negozioen eta autoenplegu-proiektuen ezarpena, finkape- na edo handitzea finantzatzea, produkzio-sarea garatzen, enplegua sortzen eta finkatzen eta gizarte-aurrerapenean laguntzen laguntzeko.

 

Iraupena:

Protokolo honek urtebeteko iraupena izango du, sinatzen den egunetik zenbatzen hasita, eta epe berberetan luzatu ahal izango da, bi alderdiek protokoloaren baldintzei buruz adosten badute.

 

Dokumentu honetan jasotako finantza-baldintzak gorantz edo beherantz berrikusi ahal izango dira, finantza-merkatuetako aldaketek hala justifikatzen badute. Horretarako, Abancak indarrean sartu baino 7 egun natural lehenago jakinaraziko dizkio, idatziz,

G.A.L.P. aplikatzekoak diren finantza-baldintza berriak. Epe hori igarotakoan, baldintza berriak aplikatuko zaizkie epe horretatik aurrera formalizatzen diren eragiketei.

 

G.A.L.P. konpromisoak:

ITSAS GARAPENEK ABANCAK berariaz eskainitako finantzaketa-lerroaren berri emango die ITSAS GARAPEN ELKARTEAk kudeatutako laguntzen eskatzaileei, eta linea horrek baldintza onuragarriagoak izango ditu.

 

ABANCA konpromisoak:

ABANCAk Protokolo honen I. Eranskinean jasotako finantza-baldintzak aplikatuko ditu proiektu berrietarako, “FINANTZA-ESKAINTZA G.A.L.PARI LOTUTAKO PROIEKTUEN ONURADUNEI” izenekoa, eta horiek merkataritza-lotura nahikoa ekarri beharko dute.

ABANCAk protokolo honen II. Eranskinean jasotako finantza-baldintzak aplikatuko ditu arrantza-sektoreari lotutako proiektu berrietarako: “FINANTZA-ESKAINTZA G.A.L.P.EKIN LOTUTAKO ARRANTZA-PROIEKTUEN ONURADUNEI”. Horiek merkataritza-lotura nahikoa aurkeztu beharko dute.