Proiektu hasieraren eskaera

Arrantza eta Akuikulturako Europako Itsas Funtsaren (FEMPA) programazio-aldi berriko Toki Garapenerako Partaidetza Estrategian jasotako laguntzen edizioaren barruan sartzen diren proiektuetarako bisitak 2023ko urriaren 6tik aurerra abiatu ziren. Itsasertzeko garapeneko proiekturen bat duten sustatzaileek badute bisita-eskaera formalizatzeko dokumentua. Dokumentu hori osorik bidali beharko dute idazkaritza@itsasgarapen.eus helbide elektronikora, proiektua deskribatzen duen memoria eta egin beharreko inbertsioaren aurrekontu zenbatetsia erantsita.

 

Europako Batzordeak eskatutako laguntzen eragin sustatzailea bermatzeko, inbertsio-proiektuen edo enplegua sortzeko proiektuen kasuan, eskaera erakunde kudeatzailearen aktaren bidez onartuko da. Akta horretan egiaztatuko da dirulaguntzaren xede diren inbertsioak eta gastuak ez direla hasi edota bukatu eskabidea aurkeztean. Hori egiaztatzeko, Itsas Garapen Elkarteak, Arrantzako Toki Ekintzako Taldeak (GALP), bertaratuz egiaztatuko du laguntza zein proiektu eta jardueratarako eskatzen den, eta kontrol akta egingo du, inbertsio materialen kasuan.  Inbertsio immaterialik egin ez dela frogatzeko, dagokion fakturaren data erabiliko da, eta, enplegua sortuz gero, Gizarte Segurantzan dagokion araubidean alta emandako data.

 

Izapide horrek ez du salbuesten Ekonomiaren Garapen eta Ingurumen Sailak Itsas Garapen Elkartea, FLAG Tokiko Arrantza Ekintzako Taldeari onartzen dion Aginduaren oinarrietan adierazitako helbideen bidez euskadi.eus egoitza elektronikora modu telematikoan sartzeko eskaera ofiziala aurkezteko betebeharretik.