Iruzurraren aurkako borroka

Iruzurraren aurkako borroka

Iruzurra edo irregulartasuna izan litekeen edozelako egitatearen berri eman dakioke IKZN-ri (Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionala) honen bidez: :  http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx

Kudeaketa-agintaritzak, iruzurraren aurkako borrokarekiko konpromisoarekin bat, Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionalaren 1/2007 Komunikazioa, apirilaren 6koa, argitaratu du, Europar Batasuneko funtsek osorik edo zati baten finantzatutako proiektu edo operazioei lotuta ustezko iruzur edo irregulartasun egintzen jakinaren gain dauden pertsonek jarraitu beharreko prozedurari buruz.