Arrantza Sektorearen zonifikazioa

ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG ek arrantzarekiko menpekotasun handia izan duten Euskadiko 15 udalerritan eta Donostiko portuko zonan arituko  da,141.482 biztanleria estaliz.

Arrantza sektorearen zonifikazioa udalerri hauek osatzen dute: Bermeo, Mundaka, Ondarroa, Getaria, Mutriku, Berriatua, Elantxobe, Orio, Hondarribia, Pasaia, Zumaia, Lekeitio, Lemoiz, Zierbena, Santurtzi, eta Donostiko arrantza portua.